HomeGiải Pháp Tổng Thể Mạng và Viễn Thông

Total IT & Telecom Solutions

Datetime: 13 10 2015
Written by
3260 View 0 Comments
Đa số các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trung học, ... đều đang gặp rắc rối với hệ thống cung cấp internet có dây lẫn không giây của…
Read more...
Datetime: 13 10 2015
Written by
2866 View 0 Comments
Công nghệ Wifi thông minh - Chuẩn 802.11s – 802.11 a/b/g/n ~ 300x Mbps (MIMO) - Công nghệ phát sóng mạnh nhất - Sóng xuyên vật cản cực tốt -…
Read more...